Under festivalen trenger vi hjelp til kiosk, skjenk, opprigg, nedrigg, vakthold og billettluke. Ønsker du å bidra kan du sende en e-post til frivillige@fjellparkfestivalen.com der du forteller hvem du er og hvor du har lyst å bidra.


Betalingen vil bli i form av gratis inngang til festivalen (antall dager er avhengig av hvor mye du jobber). For jobb i skjenk, vakthold og billettluke vil det være 18/20 års aldersgrense.

Navn (obligatorisk)

Alder(Obligatorisk)

Telefon(Obligatorisk)

E-post (obligatorisk)

Hva ønsker du å jobbe med?

Melding