Ønsker du å spille på festivalen, dekke festivalen for avisen, intervjue festivalsjefen? Finner du ikke veien, vil du være sponsor, jobbe som frivillig? Snakk med oss:

Selveste festivalsjefen
Simen R. Berrefjord (46 42 43 47 / post[at]fjellparkfestivalen.com)

Nestleder
Astrid Louise Sand Goth (94 17 40 69 / nestleder[at]fjellparkfestivalen.com)

Booking
Maria Refsland (94 25 68 15 / maria[at]fjellparkfestivalen.com)
Snorre Log Skage (45 22 15 93 / snorre[at]fjellparkfestivalen.com) 
Johannes Laundal (95 79 16 02 / johannes[at]fjellparkfestivalen.com)

Booking miniscene: Aurora Grønsund (miniscene[at]fjellparkfestivalen.com)

PR
Erik J. Egenes (99 42 88 66 / presse[at]fjellparkfestivalen.com)
Aksel Skage Myhre (90 98 41 79 / presse[at]fjellparkfestivalen.com)
Johanne Sofie Malde (99 69 77 72 / frivillige[at]fjellparkfestivalen.com)

Billetter
Ingrid Ekeland Iversen (91 71 48 02 / billetter[at]fjellparkfestivalen.com)

Camp
Lykke Skailand (92 15 87 67 / camp[at]fjellparkfestivalen.com)

Backstage
Martine Rødland Egeland (95 82 28 78)
Audun Kjærmann (94 81 89 28)
Helenah Reimers Zaubi

Dekor
Stine Gjertsen

Frivillige
Johanne Sofie Malde

Servering
Albert Ringard (97 96 84 57 / servering[at]fjellparkfestivalen.com)

Sikkerhet & Infrastruktur
Aksel Homme (91 53 17 15 / infrastruktur[at]fjellparkfestivalen.com)

Strøm og elektrisk
Sondre Klungland (46 63 04 01)
Martin Glendrange (47 82 78 17)

Teknisk
Tor Witzøe (91 75 75 26 / tech[at]fjellparkfestivalen.com)
Axel Sunde (98 00 33 57)

Teknisk miniscene: Aun Evensen (94 17 96 96)

Økonomi
Atle Alver (41 03 51 23 / cash[at]fjellparkfestivalen.com)
Karen Østhus Sørvig

Marked
Daniel Siljedal Johnsen (41 66 57 01 / marked[at]fjellparkfestivalen.com)
William Serler

Merch
Emma Malde (merch[at]fjellparkfestivalen.com)