Ønsker du å spille på festivalen, dekke festivalen for avisen, intervjue festivalsjefen? Finner du ikke veien, vil du gi oss penger, jobbe som frivillig? Snakk med oss:

Selveste festivalsjefen
Simen R. Berrefjord (46 42 43 47 / post[at]fjellparkfestivalen.com)

Nestleder
Astrid Louise Sand Goth (94 17 40 69 / nestleder[at]fjellparkfestivalen.com)

Booking
Maria Refsland (94 25 68 15 / maria[at]fjellparkfestivalen.com)
Snorre Log Skage (45 22 15 93 / snorre[at]fjellparkfestivalen.com) 
Johannes Laundal (95 79 16 02 / johannes[at]fjellparkfestivalen.com)

Booking miniscene: Daniel Kristensen (47 83 47 82 / miniscene[at]fjellparkfestivalen.com)

PR
Erik Johan Egenes (99 42 88 66 / presse[at]fjellparkfestivalen.com)
Aksel Skage Myhre (90 98 41 79 / presse[at]fjellparkfestivalen.com)

Billetter
Ingrid Ekeland Iversen (91 71 48 02 / billetter[at]fjellparkfestivalen.com)

Camp
Lykke Skailand (95 09 36 25 / camp[at]fjellparkfestivalen.com)

Backstage
Martine Rødland Egeland (95 82 28 78)
Audun Kjærmann (94 81 89 28)
Helenah Reimers Zaubi

Dekor
Astrid Louise Sand (94 17 40 69)

Frivillige
Johanne Sofie Malde (99 69 77 72 / frivillige[at]fjellparkfestivalen.com)

Servering
Albert Ringard (97 96 84 57 / servering[at]fjellparkfestivalen.com)
Benjamin Lende (41 56 09 95 / servering[at]fjellparkfestivalen.com)

Sikkerhet & Infrastruktur
Aksel Homme (91 53 17 15 / infrastruktur[at]fjellparkfestivalen.com)
Joakim Reinsnås (91 00 83 99)

Strøm og elektrisk
Sondre Klungland (46 63 04 01)
Martin Glendrange (47 82 78 17)

Teknisk
Tor Witzøe (91 75 75 26 / tech[at]fjellparkfestivalen.com)
Axel Sunde (98 00 33 57)

Økonomi
Atle Alver (41 03 51 23 / cash[at]fjellparkfestivalen.com)

Marked
Daniel Siljedal Johnsen (41 66 57 01 / marked[at]fjellparkfestivalen.com)
William Serler

Merch
Aun Evensen (94 17 96 96 / merch[at]fjellparkfestivalen.com)