Ønsker du å spille på festivalen, dekke festivalen for avisen, intervjue festivalsjefen? Finner du ikke veien, vil du være sponsor, jobbe som frivillig? Snakk med oss:

Selveste festivalsjefen
Simen R. Berrefjord (46 42 43 47 / post[at]fjellparkfestivalen.com)

The Almost Boss
Helenah Reimers Zaubi (46 93 58 95 / nestleder[at]fjellparkfestivalen.com)

Booking
Johannes Laundal (95 79 16 02 / johannes[at]fjellparkfestivalen.com)

PR
Tea Bilstad ( 94 84 03 31 / presse[at]fjellparkfestivalen.com)
Emma Malde ( 90 22 00 56 / presse[at]fjellparkfestivalen.com)
Aksel Skage Myhre (90 98 41 79 / presse[at]fjellparkfestivalen.com)
Johanne Sofie Malde (99 69 77 72 / presse[at]fjellparkfestivalen.com)

Billetter
TBA

Camp
TBA

Backstage
Audun Kjærmann (94 81 89 28)
Erle Rødland Egeland

Dekor
TBA

Frivillige
Ylva Meland (frivillige[at]fjellparkfestivalen.com)

Servering
Albert Ringard (97 96 84 57 / servering[at]fjellparkfestivalen.com)

Sikkerhet & Infrastruktur
Aksel Homme (91 53 17 15 / infrastruktur[at]fjellparkfestivalen.com)

Strøm og elektrisk
Sondre Klungland (46 63 04 01)

Teknisk
Aun Evensen (94 17 96 96 / tech[at]fjellparkfestivalen.com)
Axel Sunde ( 98 00 33 57 / tech[at]fjellparkfestivalen.com)

Økonomi
Jørgen Homme  Misund ( 47 45 61 37 / cash[at]fjellparkfestivalen.com)
Atle Alver (41 03 51 23 / cash[at]fjellparkfestivalen.com)

Marked
Ingrid Ekeland Iversen (91 71 48 02 / marked[at]fjellparkfestivalen.com)

Merch
Emma Malde (merch[at]fjellparkfestivalen.com)
Eir Evensen (merch[at]fjellparkfestivalen.com)